wiki
name: Saxum Thorax
tradable: No
Place Rarity Chance Quantity
Deimos Saxum Common 7.59% 1
Deimos Saxum Rex Common 7.59% 1