name: Tralok Eyes
tradable: No

required for:
Ekwana Ii Ruhang 5X Ekwana Ii Ruhang
Murkray Bait 5X Murkray Bait
Vahd Pauldrons 20X Vahd Pauldrons
Vargeet Ii Ruhang 5X Vargeet Ii Ruhang