name: Europa/Naamah
Assassination
Item Rarity Chance Quantity
Nova Neuroptics Blueprint Nova Neuroptics Blueprint Common 38.72% 1
Nova Chassis Blueprint Nova Chassis Blueprint Common 38.72% 1
Nova Systems Blueprint Nova Systems Blueprint Uncommon 22.56% 1