wiki
market
name: Athodai Receiver
tradable: Yes

required for:
Athodai 1X Athodai